Oferta

Poznaj naszą ofertę

  • j. angielski
  • kuchcikowo
  • zajęcia taneczne
  • ryrmika
  • logorytmika – dla grup młodszych
  • zabawy z literkami/ programowanie z Darami Froebla – dla starszych grup

Czesne wg aktualnych stawek, wyżywienie 4 posiłki, możliwość diety specjalnej.

Jesteśmy otwarci na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zatrudniamy terapeutów - psychologów i logopedę.

Działamy zgodnie z edukacją daltońską, której motto brzmi:

Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno”.

Ponadto grupy biorą udział w bardzo interesujących projektach:
- Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
- Piękna Nasza Polska Cała
- Zabawy Sztuką
- Matematyka w zabawie ukryta
- Z darami natury świat nie jest ponury
- Oto Hałabała zna go Polska cała
- Emocja

Dodatkowo realizujemy z dziećmi:
-Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 
-Program „ Przyjaciele Zippiego” międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci