Ramowy rozkład dnia

Zapoznaj się z naszym rozkładem dnia

6:30 - 8:00- schodzenie się dzieci
- zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka
- rozmowy indywidualne, zabawy i ćwiczenia wynikające z potrzeb i upodobań dzieci

8:00 - 8:15Ćwiczenia poranne
- zabawy ruchowe
- czynności porządkowe przed śniadaniem
- czynności samoobsługowe i higieniczne

8:15 - 8:30j. angielski
8:30 - 9:00Śniadanko
9:00 - 10:00Sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela wynikające z realizowania podstawy programowej, zabawy i ćwiczenia ruchowe
j. angielski, zajęcia rytmiczno taneczne

10:00 - 11:00Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
- spacery, wycieczki, obserwacje przyrody
- zabawy swobodne

11:15 - 11:45I Obiadek - zupka
- czynności samoobsługowe i higieniczne
- czynności porządkowe

11:45 -13:00Poobiedni odpoczynek dzieci,
-relaksacja
-czytanie, słuchanie bajek

12:15 - 12:45j. angielski
13:00 - 13:30II Obiadek – danie główne
13:30 - 14:35Zabawy w kącikach tematycznych, rozmowy indywidualne
- zabawy wspomagające rozwój dziecka
- prace gospodarcze, zabawy ruchowe
- zajęcia dodatkowe
14:45 - 15:00Zabawy kołowe, rozchodzenie się dzieci
15:00 - 15:15Czynności porządkowe i higieniczne, łącznie się grup
15:15 - 15:30Podwieczorek
15:30 - 17:00Zabawy wspomagające rozwój dziecka, rozchodzenie się dzieci
Rozmowy indywidualne
Zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka