Podejście do dziecka

historia naszej działalności

Przedszkole Pan Słonik działa od grudnia 2011 roku przy Al. Solidarności 13. To miejsce, w którym tworzymy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Nieustanne doskonalenie się i rozwój spowodował potrzebę powstania nowej placówki Przedszkole Pan Słonik2 w grudniu 2017roku na Jaworowej 1.

W swojej pracy kierujemy się dwiema najważniejszymi zasadami:

„Dziecko jest najważniejsze”

„U nas dzieci się nie nudzą”

Widząc potrzebę specjalistycznego wsparcia dzieci, mamy wśród nas specjalistów: psychologów, logopedę, pedagoga specjalnego, by móc zapewnić bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój i aktywność twórczą każdemu wychowankowi.

Swoim podopiecznym stwarzamy możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności w przyjaznej atmosferze oraz zapewniamy warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspakajając ich potrzeby, wspierając w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Uczymy działać w zespole, rozbudzamy dziecięcą aktywność , zaspakajamy naturalną ciekawość poznawania świata, przygotowujemy do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Pragniemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Przedszkole działa cały rok poza wybranymi dniami, wyznaczonymi na początku nowego roku przedszkolnego, w godzinach od 6.30 -17.00
Poniżej ramowe rozkłady dnia dostosowane do potrzeb każdej z grup. (TU RAMOWE ROZKŁADY GRUP)